CHRIS DERKSEN 

SCHILDER, BEELDHOUWER, GRAFICUS

Medio Juni 2019 zal er in Heeze een in memoriam tentoonstelling voor Chris Derksen georganiseerd worden.

​

De opening zal op 1 juni 2019 om 14.00 uur verricht worden door burgemeester Paul Verhoeven, 

waarna een receptie aangeboden wordt door gemeente Heeze - Leende 

met aansluitend rondleidingen aan de hand van een catalogus.

Duur van de expositie: 1 juni tot 16 juni 2019

Binnenexpositie in gemeentehuis (hal en de gangen) en in de kunstkazerne.  

Een buitenexpositie in de gemeentetuin. 

​

Het gemeentehuis is extra open voor deze tentoonstelling

Zaterdag 1 juni 13.30 - 18.00 uur

Zondag 2 junivan 10.00 – 18.00 uur

Zaterdag 15 juni 10.00 -18.00 uur

Verder

Door de weeks van 9.00 – 17.00 uur

De maandagavonden sluit de expositie om 20.00 uur

​

Deze overzicht tentoonstelling heeft tot doel zijn werk onder de aandacht te brengen en bezoekers de mogelijkheid te geven zijn werk te kopen.

De opbrengst gaat in nagedachtenis van Chris Derksen naar een nader te bepalen goed doel en de Kunstkring Eymerick waarvan hij een van de founding fathers was

In Memoriam Chris Derksen 1928 - 2018

26 AUGUSTUS 2018 

HEEZE - Zondag 26 augustus overleed beeldend kunstenaar Chris Derksen te Heeze. In 2001 was hij één van de oprichters van Kunstkring Eymerick. En vanwege zijn verdiensten erebestuurslid. Een echte “Founding Father” was hij.

​

Chris was altijd van de partij bij het organiseren van activiteiten, zoals ”De creatieve heidedagen”, “Kunst in de etalage”, KunstSmullen, excursies en museumbezoeken. Nooit deed je te vergeefs een beroep op hem, altijd stond hij klaar en zette zich met hart en ziel in. Tot het laatste toe een actief lid van de kunstkring.

​

Chris vertelde zelf over zijn kunstenaarschap: “In mijn hart ben ik altijd kunstenaar geweest.

Als jongen hielp ik een schrijnwerker met het hakken van houten beelden. Zo begon het en het heeft me nooit los gelaten. Later als aannemer nam ik vaak een stuk afvalhout om er iets van te maken. En als er tijd voor was volgde ik een workshop of cursus.

​

Nadat ik mijn bedrijf verkocht had ging ik me helemaal aan de kunst wijden. Niet alleen als beeldhouwer, maar ook als schilder en graficus. In 1994 studeerde ik af in Turnhout. Later ging ik ook naar Arendonk. Mijn beeldhouwen ontwikkelde zich naar modelleren in brons en corten staal. Schilderen doe ik het liefst op grote panelen en altijd zijn het aardkleuren waarop ik uitkom. Voor de houtsneden ga ik het liefste uit van oud materiaal, waarbij de spijkergaten en zaagsneden altijd extra waarde toevoegen aan het eindresultaat”

​

De gemeente Heeze-Leende heeft diverse kunstwerken van hem in bezit gekregen, waaronder bronzen sculpturen en beelden van corten staal. Op 22 augustus vorig jaar nog schonk hij één van zijn karakteristieke beelden aan de gemeente, dit beeld staat nu te pronken op het Strabrechtplein in het centrum van Heeze.

​

Kunst was zijn passie, we zullen hem missen.

​

Sjaak van Galen

Voorzitter Kunstkring Eymerick

Als het werk klaar is, word ik onrustig en moet met iets nieuws beginnen.” 

​

“Tekenen is de basis voor al mijn werk.”

​

“In mijn hart ben ik altijd al een kunstenaar geweest.”

Chris Derksen was een veelzijdig kunstenaar. Naast beeldhouwer en schilder was hij ook graficus. In zijn hout-snedes gebruikte hij daarvoor vooral hout dat al een leven achter de rug heeft, zoals oude vloerplanken, of planken met spijkergaten en zaag -sneden. Hier zien we wederom een overeenkomst met zijn beeldhouwkunst. "Soms ben ik verbaasd dat de littekens van het oude hout zo'n mooie toevoeging zijn aan de druk.• Derksen koos voor zijn houtsneden vooral naakten tot onderwerp. En daarbij ging het om de lichaamshouding. Eens in de maand ging hij modeltekenen bij een kunstkring in Lommel.

De tekeningen die hij daar maakte vormen de basis voor zijn houtsneden. "Maar", zegt Derksen, "tekenen naar model doe ik ook;  om de techniek bij te houden opdat de hand doet wat het oog ziet." De prenten drukte hij zelf, met de hand, in zijn eigen atelier. Daartoe gebruikte hij twee of drie blokken die hij elk met een andere kleur insmeert. Hij gebruikte echte drukinkt, een vrij vette, pasta-achtige inkt die op het papier blijft liggen en voor een drie-dimensionaal effect zorgde. Omdat het allemaal handwerk was, werd iedere druk weer anders. Alle prenten zijn dus eigenlijk unica. Het bijzondere was dat Derksen de vrij grove techniek van het snijden afwisselde met subtiel aangebrachte silhouetlijnen.

In de trefzekerheid van deze vloeiende lijnen openbaarde zich de hand van de meester.

​

Chris Derksen  mag dan voornamelijk bekendheid genieten als beeldhouwer, schilderen deed hij  graag. Toen hij  nog zijn bouwbedrijf had, volgde hij al in de avonduren tekenlessen. In de jaren negentig, na de kunstacademie van Turnhout, ging hij naar de Academie voor Schone Kunsten in Arendonk om zich daar verder te bekwamen in tekenen, schilderen en grafische technieken.  Hij geeft zijn onderwerpen allemaal vrij abstract weer. Zijn kleurgebruik was bijzonder: warme aardtinten, die aan ijzer doen denken. Opvallend zijn de overeenkomsten tussen de abstracte schilderijen en de beelden: ook hier treffen we architecturale vormen aan (rondingen en hoeken), maar evengoed ook organische vormen. Soms schilderde hij weer meer figuratief en dan spreekt uit zijn werk maatschappelijke betrokkenheid. Zoals het schilderij dat in de burgemeesterskamer van Heeze hangt en dat het thema 'Macht en Onmacht' uit-beeldt. Hij schildert het liefst op grote doeken· Zijn werken stralen rust uit zowel in het kleurgebruik als in de compositie. Met nuance-verschillen in kleur wist hij een suggestie van diepte te creëren.

​

Om zich te bekwamen in de verschillende technieken, volgde Derksen workshops in binnen-en buitenland. Vervolgens ging hij eind jaren tachtig naar de Academie voor Schone Kunsten in Turnhout, waar hij in 1994 cum laude afstudeerde. Tekenen is belangrijk, legt Derksen uit: "Tekenen is de basis van alles. Er gaan uren, soms dagen schetsen aan vooraf om vorm en compositie te bepalen, en uit te vinden in welk materiaal ik het ga maken, zodat het beeld dat ik in mijn hoofd heb niet verzandt in chaos. De term 'beeldhouwen' is eigenlijk een beetje ongelukkig gekozen, want houwen doet hij nu juist weinig. Dat heeft hij vroeger wel gedaan, in steen en in hout. Maar hij maakt vooral beelden in brons en in cortenstaal. Hij is dus eerder een modelleur dan een houwer. Organisch en architecturaal zijn twee begrippen die van toepassing zijn op zijn beelden. Het organische zien we niet alleen terug in de vorm maar ook in het materiaal. Zo gebruikt hij onder andere takken in zijn composities: "Organisch materiaal dat al een leven achter de rug heeft en de nodige littekens bevat. Deze gun ik een tweede leven, bijvoorbeeld in brons.• 

​

Het architecturale aspect laat zich verklaren uit zijn bouwkundige achtergrond: hoekige en ronde vormen wisselen elkaar af in een weloverwogen compositie. Waar het monumentale werk, uitgevoerd in cortenstaal, ruimtelijk van karakter is en een robuuste uitstraling heeft, hanteert hij voor het kleinere bronzen werk een totaal andere beeldtaal. De bronzen zijn doorgaans vlakker en hebben een duidelijk vooraanzicht. Daar bracht hij overigens weer diepte in door onder-delen achter elkaar te plaatsen. De slanke elementen en het principe van vorm en restvorm herinneren enigszins aan de decoratieve beeldhouwkunst van de jaren vijftig. Vaak zit er een bepaalde symboliek in zijn werk.  Derksen was een doener, altijd bezig. "Als het werk klaar is, word ik onrustig en moet ik met iets nieuws beginnen. Hij ging dan van alles proberen, met oude voorwerpen. 

Zo kan er zelfs een 'ready made' ontstaan. 

 

Irma van Bommel, kunsthistorica

​

KORTE BIOGRAFIE

​

 

1928. Geboren te Kilder ( gemeente Bergh) Gelderland.

2018. Gestorven te Heeze Noord-Brabant.

​

Bezocht de ambachtsschool te Doetinchem.

​

Studeerde aan de aannemersopleiding te Den Bosch ook weg- en waterbouwkunde

​

Werkzaam geweest als bouwkundig tekenaar bij Architecten bureau Rijkelijkhuizen te Heeze

​

In 1954  was hij  de oprichter  Derksen Bouwbedrijf bv. en tot 1982 directeur.

​

Na 1982 richtte hij zich volledig op de kunsten. Volgde daarvoor diverse opleidingen en workshops in binnen- en buitenland.

​

Bezocht de Academie voor Schone Kunsten te Turnhout en Arendonk. Be.  Studeerde cum-laude af in tekenen, beeldhouwen en grafiek. Ontving de gouden stadmedaille.

​

Mede oprichter van de Kunstkring Eymerick te Heeze, lid van de kunstenaarsvereniging Velderkring te Velden en Kunstkring Kosmos te Lomm.

​

Ook was hij lid van de Koninklijke Federatie voor Beelden de Kunst  te Genk. Be.

​

Zijn werk bevindt zich in diverse particuliere, overheid en bedrijfscollecties. Ook werk hij in opdracht.

​

Hij was lid in de Orde van Oranje Nassau.

​

Hij exposeerde regelmatig in binnen- en buitenland

PORT FOLIO